FÖRETAGET


Maskin & Mätservice startades av Jan-Åke Persson 1994 och drevs första året som enskild firma. 1995 bildades Maskin & Mätservice i Kil AB.

Vår affärsidé är att utföra kompletta tjänster inom cellulosaindustrin såsom montage, reparation, svetsarbeten, inmätning, uppriktning av detaljer m m, till en konkurrenskraftig prisnivå - utan avkall på resurser.

Vi är specialiserade på mätning, uppriktning och montage av maskinutrustning, där höga krav ställs på precision, kvalitet och kompetens. Vi använder oss av den senaste tekniken för avancerad mätning baserad på optik och laser.


Personalstyrka

Våra montageledare är duktiga och har lång och bred erfarenhet. Vi ser till att våra medarbetare är välutbildade genom att satsa på kontinuerlig kompetensutveckling. Det faktum att vi kan erbjuda den kombinerade kompetensen inom precisionsmätteknik och montage ger klara fördelar såsom högre kvalitet och kortare montagetider.