Välkommen till Maskin & Mätservice AB!
PRECISION * KVALITET * KOMPETENS




HORISONTELL AXELUPPRIKTNING
VERTIKAL AXELUPPRIKTNING
KARDANUPPRIKTNING
RAKHETS - PLANHETSMÄTNINGAR
VALSPARALLELLITET
KOORDINATBESTÄMNING X-Y-Z
VINKELMÄTNING MED KRYSSLID
PRECISIONSAVVÄGNING



Maskin & Mätservice i Kil AB, Björknästorp, 665 93  Kil
Tel.0554-20383 Fax.0554-20439 E-post: info@maskinochmatservice.se