TJÄNSTER

Optisk mätmetod

Optisk mätning med Theodolit används med fördel vid alla former av maskinmontage, kontroll och justering. Vi utför inmätningar och uppriktningar av maskinbäddar, valsar i pappersmaskiner och dylikt, koordinatbestämningar i X-Y-Z-led samt vinkelmätningar med krysslid. Toleransmässigt når man 0,005 mm vinkelräthet / m med theodolitmätning. Med hjälp av avancerade tillbehör nås en precision på +/- 0,05 mm. Theodolit är även mycket lämlig för för uppmätning av långa maskinlinjer med hög nogrannhet.
Laserbaserad mätmetod

Nära 50% av alla maskinhvarier i industrin orsakas av felriktade maskiner. Axeluppriktning med laser är det enklaste och mest noggranna sättet att komma tillrätta med detta problem. Åtgärder ger ökad driftstid och minskad energiåtgång. Vi utför laseruppriktning på alla typer av roterande maskiner, som t ex motorer, pumpar, växellådor etc.
Vi är även kompetenta på kardanuppriktning med specialfixtur.
Kompletta maskinmontage

Vår montageavdelning erbjuder kvalificerade tjänster för maskinmontage, speciellt när det gäller pappersmaskiner med tillhörande kringutrustning. Vårt specialkunnande sträcker sig från inloppslåda till rullmaskin och inkluderar t ex drivsystem, vakuumpumpar etc. Vi är också "självförsörjande" med egen avancerad utrustning för montage. Dessutom har vi egna hjullastare, truckar och lastväxlare för interna transporter, vilket gör att vi kan arbeta snabbt och effektivt. Hemma i Kil har vi en modern, fullt bestyckad verkstad för mekanisk bearbetning. Där tillverkar vi kompletterande detaljer som behövs i vår montageverksamhet, t ex ramar och fundament för alla typer av maskiner.Lagermontage

Vi har spetskompetens för montage av CARB™ - lagret från SKF med en revolutionerande design som ger en rad tekniska fördelar. CARB™ är speciellt lämpligt för torkcylindrar i pappersmaskiner.